Potpisan Opšti sporazum o poslovno tehničkoj saradnji  između Univerziteta Istočno Sarajevo i AlfaNum doo.

27.03.2014 Predstavnici AlfaNum tima u poseti Narodnoj biblioteci Srbije.

“Srpska Siri”– razgovor sa pametnim telefonom

Novosadski “AlfaNum”, regionalni lider u oblasti govornih tehnologija za južnoslovenske jezike, organizovao je 11. oktobra 2013. u Centru Sava Info dan pod nazivom „AlfaNum Speech Tech Event 2013“. Pred više od 50 predstavnika javnih preduzeća i privatnih kompanija kao što su Telekom, SBB, VMA, OFPS, Komercijalna banka, prikazani su novi proizvodi na bazi govornih tehnologija.

Pročitajte celu vest na:

http://www.inovacionifond.rs/alfanum-inovacije-u-oblasti-govornih-tehnologija/

"AlfaNum Speech Tech Event 2013" održan je 11.10.2013. godine u Beogradu. Dostupne su prezentacije sa demonstracijom proizvoda na bazi govornih tehnologija.

28. juna 2013. godine u  Beogradu Ekspertska komisija Fonda za inovacionu delatnost, kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija, odobrila je finansiranje za 18 preduzeća u Srbiji, izabranih od ukupno 125 podnetih prijava. Kompanija AlfaNum je dobila podršku kroz Program sufinansiranja inovacija za projekat “World-Class Speech Technologies for South Slavic Languages”, a glavni rezultati ovog projekta će biti kvalitetnija i fleksibilnija sinteza govora i prepoznavanje govora sa velikim rečnicima na srpskom, hrvatskom i srpskoj jekavici.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Krajiška 41, 21132 Petrovaradin

Prodaja: +381 64 0550184
Podrška TTS: +381 66 8095758
Podrška ASR: +381 66 8096324
Administracija: +381 66 8094467