Citaj mi

Osvojene nagrade:

  • Plaketa za razvijen i primenjen informatički proizvod – anReader softver za slepe koji pretvara tekst u govor na srpskom jeziku, Društvo za informatiku Srbije, 2004.
  • Drugo osvojeno mesto na Konkursu za poslovne ideje Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i Pokrajinskog sekretarijata za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća, 2005.
  • Prvoplasirano pravno lice na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji, 2006.
  • Plaketa za poseban razvoj Fakulteta tehničkih nauka, 2010.   

Tehnička rešenja:

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204