Citaj mi

 

Audio-biblioteka je klijent-server sistem koji slepim osobama obezbeđuje pristup velikoj bazi knjiga preko lokalne mreže ili Interneta. Server obezbeđuje centralizovano unošenje tekstova knjiga, dodatnih podataka, sortiranje i pretragu po raznim ključevima, poseduje mogućnost autorizacije korisnika na osnovu lozinki na više nivoa pristupa i slično.

Klijentska aplikacija omogućava vezu sa serverom, pristup bazi knjiga i download proizvoljne knjige u formatiranom tekstualnom obliku. Ta knjiga se zatim može čitati u lokalu, zahvaljujući sintezi govora integrisanoj u klijentsku aplikaciju. Knjige se na ovaj način mogu pretvarati i u audio-fajlove i narezivati na CD, čime je omogućeno slušanje i bez korišćenja računara.

Cela aplikacija je "ozvučena", tako da za njeno korišćenje slepoj osobi nije potreban poseban čitač ekrana. Omogućena je kvalitetna navigacija kroz tekst, po poglavljima, pasusima ili oznakama (bookmark) koje je uneo korisnik.

Naročita pažnja je posvećena zaštiti autorskih prava. Naime, knjige se na klijentskoj strani čuvaju u kriptovanom obliku i nije ih moguće neograničeno koristiti, već samo preslušavati. Na ovaj način su izdavači zaštićeni, a slepi korisnici ipak imaju pristup mnoštvu knjiga.

 

 

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204