Citaj mi

U okviru programa PRIZMA Fonda za nauku Republike Srbije odobreno je finansiranje projekta “Multimodal multilingual human-machine speech communication” (AI-SPEAK), čiji projektni tim čine nastavnici i asistenti Fakulteta tehničkih nauka i čiji je rukovodilac prof. dr Milan Sečujski član borda direktora AlfaNum-a i vođa istraživačko-razvojnog tima u oblasti sinteze govora.

Projekat se fokusira na razvoj naprednih algoritama mašinskog učenja u oblasti audio-vizuelne govorne komunikacije između ljudi i mašina. Istraživanja će biti zasnovana na najsavremenijim metodama veštačke inteligencije, uključujući ekstrakciju obeležja na osnovu dubokog učenja, kao i vremensko modelovanje pomoću rekurentnih neuralnih mreža, kao i vremenskih konvolucionih mreža.

U okviru programa PRIZMA podneto je ukupno 660 predloga projekata, od kojih je za finansiranje odobreno njih 97, sa ukupnim budžetom od 25 miliona evra. Projekat AI-SPEAK ocenjen je kao drugoplasirani od ukupno 8 projekata prihvaćenih u oblasti veštačke inteligencije.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204