Citaj mi

28. juna 2013. godine u  Beogradu Ekspertska komisija Fonda za inovacionu delatnost, kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija, odobrila je finansiranje za 18 preduzeća u Srbiji, izabranih od ukupno 125 podnetih prijava. Kompanija AlfaNum je dobila podršku kroz Program sufinansiranja inovacija za projekat “World-Class Speech Technologies for South Slavic Languages”, a glavni rezultati ovog projekta će biti kvalitetnija i fleksibilnija sinteza govora i prepoznavanje govora sa velikim rečnicima na srpskom, hrvatskom i srpskoj jekavici.

 

28. juna 2013. godine u  Beogradu Ekspertska komisija Fonda za inovacionu delatnost, kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija, odobrila je finansiranje za 18 preduzeća u Srbiji, izabranih od ukupno 125 podnetih prijava. Kompanija AlfaNum je dobila podršku kroz Program sufinansiranja inovacija za projekat “World-Class Speech Technologies for South Slavic Languages”, a glavni rezultati ovog projekta će biti kvalitetnija i fleksibilnija sinteza govora i prepoznavanje govora sa velikim rečnicima na srpskom, hrvatskom i srpskoj jekavici.
Oba programa se sprovode u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji, koji se finansira iz donacije pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA) i sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom.

Navodimo izjave zvaničnika prilikom dodele:
”Ovaj rezultat je dokaz pravog preduzetničkog duha među srpskim privrednicima i njihove vere u svoje ideje“, rekla je Nataša Kapil, Vođa tima projekta i viši specijalista za inovacionu politiku u Svetskoj banci.
“Drago nam je da vidimo značajan broj inovativnih ideja i energije koja postoji ovde, što se ogleda i u broju podnetih prijava za finansiranje“, istakao je Vensan Dežer, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.
„Uspeh Fonda za inovacionu delatnost zasnovan je na doprinosima međunarodnih profesionalaca koji čine nezavisnu Ekspertsku komisiju, čime se obezbeđuje integritet u procesu odlučivanja.“, izjavio je Lu Brefor, šef Kancelarije Svetske banke u Republici Srbiji.
Više  o rezultatima finansiranja možete pročitati na sajtu Fonda.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204