U okviru programa PRIZMA Fonda za nauku Republike Srbije odobreno je finansiranje projekta “Multimodal multilingual human-machine speech communication” (AI-SPEAK), čiji projektni tim čine nastavnici i asistenti Fakulteta tehničkih nauka i čiji je rukovodilac prof. dr Milan Sečujski član borda direktora AlfaNum-a i vođa istraživačko-razvojnog tima u oblasti sinteze govora.

Na Savetovanju za pravnike na Zlatiboru predstavljeni su novi proizvodi firme AlfaNum.

Uspešno je završen projekat koji obuhvata razvoj sistema za automatsko prepoznavanje govora (Automatic Speech Recognition - ASR) za diktiranje medicinskih nalaza za potrebe PIO Fonda u prvom stepenu, u cilju unapređenja rada svih lekara veštaka pri davanju nalaza, mišljenja i ocena o postojanju medicinskih činjenica, kao i uzroku i datumu njihovog nastanka.

The fourth international conference on assistive technologies and communication ASTEK 2022 was held between November 4th and November 5th, 2022.

31.10.2020 in TV show Šarenica, a successful cooperation between RTS and AlfaNum was promoted. As a result, all news published on the RTS website can be listened to.

TTS Demo

TTS demo

ASR Demo

ASR demo


AlfaNum d.o.o.

Krajiška 41, 21132 Petrovaradin

Prodaja: +381 64 0550184
Podrška TTS: +381 66 8095758
Podrška ASR: +381 66 8096324
Administracija: +381 66 8094467