Nove tehnologije – novi život za nas

Naziv programa: Dodela dotacija iz budžeta Grada Novog Sada za 2011. godinu za realizaciju pojedinačnih projekata kojima se doprinosi ostvarivanju zaštite, rehabilitaciji i socijalizaciji lica u stanju socijalne potrebe

Opširnije: Nove tehnologije – novi život za nas

Program osnovne informatičke obuke za slepa i slabovida lica

Naziv programa: Program radnog osposobljavanja

Opširnije: Program osnovne informatičke obuke za slepa i slabovida lica

ABSS u obrazovanju

Naziv programa: Program socijalne integracije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom

Opširnije: ABSS u obrazovanju

Audio biblioteka za slepe i slabovide

Naziv programa: Program socijalne integracije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom

Opširnije: Audio biblioteka za slepe i slabovide

Vizija – NS

Naziv programa: Dodela dotacija iz budžeta Grada Novog Sada za 2004. godinu za realizaciju pojedinačnih projekata kojima se doprinosi ostvarivanju zaštite, rehabilitaciji i socijalizaciji lica u stanju socijalne potrebe

Opširnije: Vizija – NS