Citaj mi

 Ukoliko želite da isprobate mogućnosti našeg sistema za prepoznavanje govora, možete to učiniti pozivom na broj telefona koji smo za to obezbedili.

Na broju +381 21 4750204 (opcija 5) nalazi se naša demo aplikacija u vidu govornog automata kojim ćete upravljati isključivo svojim glasom. Možete ga pozvati svakog radnog dana (ponedeljak - petak) u vremenu od 07:00 do 19:00 časova.

Detaljnija šema menija u aplikaciji, kao i spisak reči u svakoj gramatici, mogu se naći u priloženom pdf fajlu. Savetujemo da ga proučite pre pozivanja broja.

Na početku će Vam biti ponuđeno da testirate prepoznavanje nekoliko različitih skupova reči (tzv. gramatika): CIFRE, DATUMI, GRADOVI, IMENA, IZNOSI, PIĆA ili CENTRALA, pri čemu su predviđena neka logična pravila:

  • CIFRE - očekuje se da izgovorite jednu ili više cifara u nizu;
  • DATUMI - očekuje se da kažete neki dan, mesec i godinu;
  • GRADOVI - možete reći bilo koji grad sa priloženog spiska;
  • IMENA - očekuje se da kažete jedno ime i jedno prezime sa priloženog spiska;
  • IZNOSI - možete reći bilo koji iznos od 1 - 999999 dinara, dolara ili evra. Ne zaboravite da izgovorite i valutu, npr. "Sto jedanaest hiljada dvesta dvanaest dinara";
  • PIĆA – očekuje se da izgovorite naziv pića sa priloženog spiska;
  • CENTRALA - ovo je nešto složeniji dijalog, ali sa velikim mogućnostima primene. Možete izgovoriti neki od uvodnih izraza (npr. "Dobar dan, dajte mi") ali i ne morate. Zatim, u istoj rečenici, treba da kažete ono što Vam zaista treba. To može da bude neki lokal (npr. "Lokal 2 3 4"), kao i neki servis (npr. "Vesti") ili ime i prezime osobe koja Vam je potrebna (npr. "Vlado Delić"). Kompletna rečenica bi, dakle, mogla da izgleda ovako: "Dobro veče, trebao bi mi Milan Sečujski", ali bi mogla da glasi i samo: "Račun". Dopušteni uvodni izrazi, kao i raspoloživi servisi i osobe, dati su u priloženom pdf fajlu.

Govorni automat će Vam svaki put saopštiti šta je razumeo i vodiće Vas dalje kroz dijalog čovek-mašina. Za povratak u glavni meni i izbor gruge gramatike (skupa reči) možete koristiti komande PROMENA GRAMATIKE i NAZAD. Savetujemo da govorite razgovetno i da ne zovete iz bučne prostorije.

Ovo je samo demo aplikacija, a skup reči, kao i sam dijalog, lako se mogu izmeniti i prilagoditi potrebama konkretne aplikacije.

Želimo Vam prijatno testiranje našeg demoa, a sve utiske i kritike možete nam uputiti putem obrasca na stranici Kontakt.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204