Proizvodi za OSI


Citaj mi

 

Pojava govornih tehnologija je od posebnog značaja za većinu osoba sa invaliditetom (OSI):

  • slepim i slabovidim osobama računar čita knjige, novine sa Interneta, e-mail i SMS poruke,
  • računar naglas čita ono što nema osoba napiše,
  • osoba koja ne može da koristi ruke govornim komandama upravlja uređajima u okruženju,
  • automatski prepoznat govor se lako prevodi u tekst i postaje dostupan osobama koje ne čuju.
Govorne tehnologije omogućuju osobama sa invaliditetom da u izvesnoj meri prevaziđu svoj hendikep, osamostale se i osposobe za mnoge nove poslove koje pre toga nisu mogle da rade. Prve primene na srpskom govornom području usmerene su na slepe i slabovide osobe i za njih je razvijeno više pomagala.

 

Znak osobe sa invaliditetom, dve ruke


AnReader

Sistem za sintezu govora prevashodno namenjen slepim i slabovidim osobama.Pročitaj više

Govorni portali

Upotrebom govornih tehnologija moguća je relativno jednostavna realizacija govornih portala, koji obezbeđuju osobama sa invaliditetom brz pristup informacijama ...

Pročitaj više

Audio-biblioteka

Klijent-server sistem koji slepim osobama obezbeđuje pristup velikoj bazi knjiga preko lokalne mreže ili Interneta.


Pročitaj više

Ozvučavanje sajtova

U svetu globalnog umrežavanja i mnoštva informacija više nije dovoljno biti jedan od mnogih i imati isto što i ostali.

Pročitaj više

Titlovanje TV emisija

Koristeći AlfaNum-ov prepoznavač govora moguće je titlovati emisije na srpskom jeziku.


Pročitaj više