Citaj mi

Potpisan Opšti sporazum o poslovno tehničkoj saradnji  između Univerziteta Istočno Sarajevo i AlfaNum doo.

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Dejan Bokonjić i direktor kompanije AlfaNum - govorne tehnologije iz Novog Sada Darko Pekar potpisali su 18.09.2014. opšti sporazum o saradnji između ove dve institucije.

Objavljeno 18.09.2014

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204