"AlfaNum Speech Tech Event 2013" održan je 11.10.2013. godine u Beogradu. Dostupne su prezentacije sa demonstracijom proizvoda na bazi govornih tehnologija.

28. juna 2013. godine u  Beogradu Ekspertska komisija Fonda za inovacionu delatnost, kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija, odobrila je finansiranje za 18 preduzeća u Srbiji, izabranih od ukupno 125 podnetih prijava. Kompanija AlfaNum je dobila podršku kroz Program sufinansiranja inovacija za projekat “World-Class Speech Technologies for South Slavic Languages”, a glavni rezultati ovog projekta će biti kvalitetnija i fleksibilnija sinteza govora i prepoznavanje govora sa velikim rečnicima na srpskom, hrvatskom i srpskoj jekavici.

U toku je realizacija projekta VoiceDial sistema

Od 04.10 do 6.10.2012. održana deveta po redu Konferencija za obradu govora i slike – DOGS 2012 u Kovačici.

Axon – Inteligentni sistemi d.o.o. je kompanija iz Novog Sada koja se bavi razvojem softvera. Axon je kroz Program ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost dobio podršku za projekat Govorni dijaloški sistem za pametne mobilne telefone, koji ima za cilj da razvije multimodalni dijaloški sistem, sa posebnim fokusom na govornom dijalogu, koristeći postojanje govornih tehnologija visokog kvaliteta koje su razvijene za južnoslovenske jezike, uključujući i srpski jezik.

Objavljeno 04.10.2012

Više informacija:

Inovacioni Fond - Axon

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204