Citaj mi

 

Alfanum ASR je sistem za prepoznavanje kontinualnog govora na srpskom i srodnim jezicima. To je jedna od osnovnih softerskih komponenata koja izdvaja preduzeće AlfaNum od ostalih. Osobine ASR softvera su:

  • Prepoznavanje se vrši nezavisno od govornika
  • Tačnost je iznad 99% na rečniku od 100.000 reči
  • Sistem vraća informaciju o pouzdanosti prepoznavanja pojedinih reči
  • Sistem radi brzo i pouzdano, podržava moderne multicore i multiprocesorske platforme
  • Rešenje je u potpunosti softversko i ne zahteva dodatni hardver
  • Podržano je nekoliko interfejsa: C++ biblioteka, COM, SAPI, MRCP, IP server
  • Podržava distribuciju na više računara i load balancing, što omogućava primenu u veoma zahtevnim okruženjima
  • Raspoloživ na PC i Android platformama

Ova softverska komponenta se može nabaviti zasebno ukoliko želite da obogatite svoj sistem mogućnošću prepoznavanja govora. Međutim, ona je ugrađena i u mnoštvo naših krajnjih rešenja i aplikacija, poput Word Spotter-a.

Pogledajte uputstvo za Demonstraciju prepoznavanja govora ili pročitajte nešto više o oblastima primene ASR sistema.

 

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204