Citaj mi

 

Vlado Delić
Vlado Delić

Dr Vlado Delić (1964) je redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i rukovodilac je na nekoliko razvojno-istraživačkih projekata na ovom fakultetu. Uža oblast rada profesora Delića je akustika, audio inženjerstvo i obrada signala, kao i razvoj govornih tehnologija. Šef je Katedre za telekomunikacije i obradu signala na FTN.

Rukovodilac je najvećih projekata u oblasti govornih tehnologija u Srbiji, uključujući i najveći regionalni naučno-razvojni projekat “Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike”. Okupio je tim izuzetnih mladih stručnjaka i sa njima izgradio poziciju regionalnog lidera u razvoju i primeni govornih tehnologija.

Autor je i koautor više knjiga, 4 patenta i 10 tehničkih rešenja, kao i više od 250 naučnih radova objavljenih u naučnim časopisima i na konferencijama.Darko Pekar
Darko Pekar

Dr Darko Pekar (1972), diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Jedan je od vodećih eksperata uspešnog razvojnog tima iz oblasti govornih tehnologija na FTN, u kojem je stekao bogato iskustvo u razvoju aplikacija, kao i u menadžmentu naučno-tehnoloških projekata.

Od 2003. godine je na poziciji direktora AlfaNuma, i u saradnji sa timom sa FTN upravlja zajedničkim radom i razvojem aplikacija iz oblasti govornih tehnologija. Autor je nekoliko uspešnih proizvoda i usluga zasnovanih na govornim tehnologijama. Iako je fokusiran na praktičan razvoj i izlazak na tržište ASR i TTS proizvoda, ima i bogatu naučnu produkciju - objavio je preko 70 radova na konferencijama i u naučnim časopisima, preko 20 tehničkih rešenja i 5 patenata.
Milan Sečujski
Milan Sečujski

Dr Milan Sečujski (1975) je vanredni profesor i istraživač na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Bavi se razvojem govornih tehnologija, posebno sa lingvističkog aspekta. Već više od 15 godina predvodi istraživačko-razvojni tim na FTN i u AlfaNumu u oblasti sinteze govora, a radi i na razvoju govorno-jezičkih resursa na koje se oslanjaju brojna razvijena rešenja u oblasti govornih tehnologija.

Njegovo poznavanje fonetike, morfologije, sintakse i prozodije južnoslovenskih jezika predstavlja važan oslonac tima sa FTN. Autor je i koautor preko 100 radova objavljenih u naučnim časopisima i na konferencijama, uključujući i 10 realizovanih tehničkih rešenja. Dobitnik je prestižne Pupinove nagrade Matice srpske za svoj magistarski rad u oblasti sinteze govora na srpskom jeziku.
Goran Đaković
Goran Đaković

Goran Đaković (1961) je po završetku američke srednje škole u Hagu (Holandija) upisao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. Kompaniju Saga osnovao je 1989. godine, koja je pod njegovim vođstvom već skoro čitavu deceniju sistem integrator broj jedan u Srbiji (prema zvaničnim finansijskim izveštajima).

Gospodin Đaković poseduje dugogodišnje iskustvo u poslovanju sa istaknutim multinacionalnim kompanijama i sarađuje sa rukovodiocima najvišeg nivoa, kao i sa vladinim i političkim zvaničnicima. Član je Srpske asocijacije menadžera, predsednik je Upravnog odbora Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, član je Upravnog odbora Privredne komore Beograda i Privredne komore Srbije, kao i mnogih drugih poslovnih i stručnih udruženja.
Fathy Yassa
Fathy Yassa

Dr. Fathy Yassa (1950) ima preko 30 godina iskustva u istraživanju i razvoju ali i upravljanju malim, srednjim i velikim softverskim preduzećima, i njegov životni poziv je pretvaranje novih ideja u proizvode i njihov plasman na tržište.

Pre osnivanja SMI, strateškog partnera preduzeća AlfaNum, bio je direktor preduzeća Yvent Networks, koje je osnovao 2002. Prethodno je bio šef tehničkog razvoja u preduzećima Neomagic Corporation iPulsent Corporation, šef tehničkog i poslovnog razvoja u preduzeću Synopsys, šef razvoja proizvoda u preduzeću Motorola, kao i šef odeljenja za kodovanje i obradu slike. Autor je ili koautor preko 40 američkih i 2 evropska patenta.

Doktor je tehničkih nauka u oblasti elektrotehnike, a master i bečelor u oblastima matematike, kao i elektrotehnike i elektronike.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204