AlfaNum tim predstavio Medictu, aplikaciju za diktiranje medicinskih nalaza na Balkanskom kongresu radiologa. Aplikacija izazvala oduševljenje lekara koji više neće morati da kucaju na tastaturi već će diktirati. Aplikacija prepoznaje tačno čak i reči napisane na latinskom jeziku!

U okviru programa PRIZMA Fonda za nauku Republike Srbije odobreno je finansiranje projekta “Multimodal multilingual human-machine speech communication” (AI-SPEAK), čiji projektni tim čine nastavnici i asistenti Fakulteta tehničkih nauka i čiji je rukovodilac prof. dr Milan Sečujski član borda direktora AlfaNum-a i vođa istraživačko-razvojnog tima u oblasti sinteze govora.

Na Savetovanju za pravnike na Zlatiboru predstavljeni su novi proizvodi firme AlfaNum.

Darko Pekar direktor Alfanuma u Jutarnjem programu RTS-a govori o sistemima za diktiranje za medicinu i pravosuđe, novim proizvodima našeg tima.

Uspešno je završen projekat koji obuhvata razvoj sistema za automatsko prepoznavanje govora (Automatic Speech Recognition - ASR) za diktiranje medicinskih nalaza za potrebe PIO Fonda u prvom stepenu, u cilju unapređenja rada svih lekara veštaka pri davanju nalaza, mišljenja i ocena o postojanju medicinskih činjenica, kao i uzroku i datumu njihovog nastanka.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204