Uspešno završen sistem za diktiranje medicinskih nalaza

Uspešno završen sistem za automatsko prepoznavanje govora za diktiranje medicinskih nalaza

Opširnije...

AlfaNum tim dao glas digitalnoj asistentkinji REI

AlfaNum tim dao glas i REI, novoj digitalnoj asistentkinji Raiffeisen banke.

Opširnije...

AlfaNumova Danica dala glas prvom glasovnom asistentu na srpskom jeziku.

Grčka kompanija MLS Innovation Inc,Thessaloniki je pre dve godine krenula u saradnju sa našim timom i rezultati su vrlo zanimljivi.

Opširnije...

Kad pametni telefoni progovore na srpskom jeziku

Uspešno realizovana aplikacija koja koristi srpsku sintezu za Android OS Alfanum TTS Danicu na pametnim telefonima

Opširnije...

Najnoviji AlfaNumov sintetizator Danica na sajtu Vlade RS

Prvi put se najnoviji AlfaNumov sintetizator Danica 5.0 koji je baziran na neuronskim mrežama koristi za pretvaranje teksta u govor na jednom sajtu i veoma je značajno što je to baš sajt Vlade Republike Srbije. U isto vreme promovišu se najnovija dostignuća srpske nauke i omogućava ravnopravno informisanje za lica sa raznim oblicima invaliditeta.

Opširnije...