Kad pametni telefoni progovore na srpskom jeziku

Uspešno realizovana aplikacija koja koristi srpsku sintezu za Android OS Alfanum TTS Danicu na pametnim telefonima

Opširnije...

Najnoviji AlfaNumov sintetizator Danica na sajtu Vlade RS

Prvi put se najnoviji AlfaNumov sintetizator Danica 5.0 koji je baziran na neuronskim mrežama koristi za pretvaranje teksta u govor na jednom sajtu i veoma je značajno što je to baš sajt Vlade Republike Srbije. U isto vreme promovišu se najnovija dostignuća srpske nauke i omogućava ravnopravno informisanje za lica sa raznim oblicima invaliditeta.

Opširnije...

Nagrađena aplikacija AVA

Na konkursu Saveza inženjera i tehničara Srbije pod nazivom “Stazama Nikole Tesle”, nagradu za drugoplasiranu inovativnu ideju za novi proizvod ili uslugu dobio je mladi naučnik dr Branislav Popović (32) za projekat “Govorni asistent - aplikacija za srpski i druge južnoslovenske jezike”.

Opširnije...