Odobreno finasiranje EUREKA projekta DANSPLAT - Platforma za aplikacije govornih tehnologija na pametnim telefonima za jezike Dunavske regije.

Nakon uspešne saradnje koja traje već godinu dana i sklapanja Sporazuma o razumevanju kompanija Speech Morphing System postala je vlasnik dela preduzeća AlfaNum.

Telekom Srbija“ a.d. i naša kompanija već četiri godine uspešno realizuju Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji u cilju pružanja usluge „Audiomemo registrofon“.

Kompanija Speech Morphing System, Inc. iz Kembela, Kalifornija i AlfaNum D.o.o. sklopili  su memorandum o razumevanju.

Projekat „Centralna audio-biblioteka Univerziteta u Novom Sadu" je od velikog značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine za projektni ciklus od 2016. do 2019. godine. Na rang listi je bio među 10 najbolje ocenjenih, sa preko 90 od mogućih 100 poena, u konkurenciji od 251 projekata.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204