Citaj mi

Axon – Inteligentni sistemi d.o.o. je kompanija iz Novog Sada koja se bavi razvojem softvera. Axon je kroz Program ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost dobio podršku za projekat Govorni dijaloški sistem za pametne mobilne telefone, koji ima za cilj da razvije multimodalni dijaloški sistem, sa posebnim fokusom na govornom dijalogu, koristeći postojanje govornih tehnologija visokog kvaliteta koje su razvijene za južnoslovenske jezike, uključujući i srpski jezik.

Objavljeno 04.10.2012

Više informacija:

Inovacioni Fond - Axon

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204