U toku je realizacija projekta VoiceDial sistema

Od 04.10 do 6.10.2012. održana deveta po redu Konferencija za obradu govora i slike – DOGS 2012 u Kovačici.

Axon – Inteligentni sistemi d.o.o. je kompanija iz Novog Sada koja se bavi razvojem softvera. Axon je kroz Program ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost dobio podršku za projekat Govorni dijaloški sistem za pametne mobilne telefone, koji ima za cilj da razvije multimodalni dijaloški sistem, sa posebnim fokusom na govornom dijalogu, koristeći postojanje govornih tehnologija visokog kvaliteta koje su razvijene za južnoslovenske jezike, uključujući i srpski jezik.

Objavljeno 04.10.2012

Više informacija:

Inovacioni Fond - Axon

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete naši gosti na četvrtom festivalu nauke.

(17.04.2012) Objavljen je prvi poziv za pisanje radova za naučnu konferenciju DOGS - Digitalna obrada govora i slike, koja se počev od 1996. održava svake druge godine u organizaciji Fakulteta tehničkih nauka, a posebno se bavi govornim tehnologijama na južnoslovenskim jezicima. Ovogodišnji DOGS održaće se u Kovačici, od 4. do 7. oktobra 2012. Više informacija može se naći na http://www.ftn.uns.ac.rs/dogs.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204