Postanite deo uspešnog tima!

Alfanum d.o.o. nudi mogućnost stipendiranja najboljim studentima Fakulteta tehničkih nauka koji pohađaju studijske programe osnovnih i master studija Energetike, elektronike i telekomunikacija, kao i Računarstva i automatike.

Uslov za dobijanje stipendije:

 • stipendista mora redovno da polaže ispite i da na kraju svake školske godine stipenditoru dostavlja potvrdu o položenim ispitima.

Prednosti uključivanja u program stipendiranja:

 • stipendija u iznosu od 50-250€ mesečno, u zavisnosti od kandidata i godine studija;
 • zaposlenje na radnom mestu koje je u skladu sa stečenim zvanjem i znanjem;
 • odgovarajuća plata i mogućnost brzog napredovanja u karijeri;
 • stimulisanje nastavka akademske karijere i po zaposlenju:
  • snošenje troškova doktorskih studija;
  • obezbeđivanje slobodnih dana za polaganje ispita i pisanje doktorata;
  • rad na istraživanju i pisanje naučnih radova u radno vreme;
 • stipendista nema obavezu vraćanja stipendije ako mu stipenditor ne omogući zasnivanje radnog odnosa.

Obaveze stipendiste:

 • da ne prelazi na drugi fakultet ili studijski program bez saglasnosti stipenditora;
 • da tokom primanja stipendije provede minimalno 7 sati nedeljno na zadacima dobijenim od stipenditora, radi sticanja potrebnih znanja i veština;
 • da podnosi nedeljne izveštaje u elektronskoj formi o obavljenim zadacima;
 • da po završetku fakulteta zasnuje radni odnos kod stipenditora ili na Fakultetu tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu;
 • da na radu kod stipenditora (ili na FTN) ostane minimalno tri godine.

 

Svoju prijavu ili pitanja u vezi sa stipendijom možete poslati pomoću donjeg formulara:

Firma AlfaNum okuplja širok krug stručnjaka čiji je cilj da približe svet savremenih govornih tehnologija širokom krugu korisnika. Ovo je za sada jedino preduzeće koje je realizovalo softverske komponente za visoko kvalitetno prepoznavanje i sintezu govora na srpskom i drugim južnoslovenskim jezicima. AlfaNum je takođe lider u inovativnim rešenjima u oblasti govornih automata, pozivnih centara i telekomunikacija uopšte.

Kompanija ima sedište u Novom Sadu, i održava tesne veze sa Fakultetom tehničkih nauka. Posluje na teritoriji cele bivše Jugoslavije, ali i šire. Zapošljava uglavnom visokoobrazovane kadrove specijalizovane u oblasti informatike i telekomunikacija. Uvek postoji potražnja za programerima, inženjerima telekomunikacija i računarstva, snalažljivim i inteligentnim kadrovima koje nije strah da se upuste u koštac i sa veoma složenim problemima. Zauzvrat, AlfaNum nudi prijatnu atmosferu za rad, mogućnosti za usavršavanje i upoznavanje sa najnovijim tehnologijama, kao i visoke plate i beneficije.

Zaposleni će biti angažovan na sledećim zadacima:

 • Obrada zvučnih fajlova
 • Transkripcija snimljenog materijala, kao i anotacija drugih pojava u snimcima
 • Rad sa specijalizovanim softverom za praćenje reklama
 • Testiranje softvera
 • Drugi zadaci, po potrebi

 

Obavezni uslovi:

 • Odlično poznavanje rada na računaru (Windows, Office, neki program za obradu zvuka, rešavanje čak i složenijih problema na računaru)
 • Veoma dobro poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika
 • Srednja škola ili viši nivo obrazovanja
 • Visok nivo samostalnosti i snalažljivosti, ali i apsolutna spremnost na timski rad
 • Dobro poznavanje pravopisa i gramatike srpskog jezika

 

Prednosti:

 • Poznavanje sistema akcentuacije u srpskom jeziku
 • Formalno ili neformalno muzičko obrazovanje ("dobro uho")
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Iskustvo u testiranju softvera

 

Zaposlenima nudimo:

 • Odlične radne uslove, koji uključuju modernu opremu, voće i osveženje, i ostale pogodnosti
 • Fleksibilno radno vreme
 • Veoma zanimljive i izazovne radne zadatke
 • Veoma korektan odnos i razumevanje u firmi
 • Team building, srećni sati, putovanja
 • Priliku za napredovanje
 • Redovnu i visoku platu

 

Pošaljite nam Vaš CV koristeći sledeći formular:

AlfaNum zapošljava uglavnom visoko obrazovani kadar, specijalizovan za računarstvo i telekomunikacije. Uvek postoji potreba za iskusnim C++ i Java programerima, inženjerima telekomunikacija ili računarstva, snalažljivim i inteligentnim ljudima koji ne beže od teških ili složenih problema.

Kompanija pruža prijateljsku radnu atmosferu, mogućnost profesionalne specijalizacije i uvod u polje naprednih tehnologija, kao i visoka primanja i druge pogodnosti. Iako je još uvek relativno mala kompanija, pruža veliku perspektivu za napredovanje u karijeri i kreativan uticaj na politiku kompanije.

AlfaNum je jedna od retkih kompanija koje podržavaju napredovanje u akademskoj karijeri stimulišući naučno istraživanje i srodne aktivnosti, kao i autorstvo u naučnim publikacijama i doktorskim disertacijama. Zaposleni u AlfaNumu ne žrtvuju svoju akademsku karijeru, naprotiv, pruženo im je odlično okruženje za napredak.

Kompanija nudi mogućnost rada od kuće ili iz inostranstva. Ne morate biti prisutni u kancelariji da biste bili deo našeg tima.

Zadaci:

Zaposleni će raditi na razvoju i poboljšanju osnovnih komponenti govornih tehnologija: prepoznavanju govora, sintezi teksta u govor, konverziji glasa, itd.

Zahtevi:

 • Inženjer elektrotehnike, specijalizovan za digitalnu obradu signala i telekomunikacije
 • Odlično poznavanje C++ programskog jezika, uključujući standardne C++ biblioteke
 • Iskustvo u programiranju pod Microsoft Visual Studio
 • Poznavanje nekih alata za kontrolu izvornog koda (CVS, SVN, GIT, TFS...)
 • Visok nivo inovativnosti, inteligencije i snalažljivosti
 • Tečan engleski

 

Poželjne veštine:

 • Matlab
 • Teoretsko ili praktično iskustvo sa HMM, ASR, TTS, DNN, mašinskim učenjem, algoritmima za klasifikaciju...
 • Iskustvo sa nekim od govornih paketa (Praat, HTK, Sphinx, HTS, Kaldi...)
 • Programiranje u više niti
 • Iskustvo sa nekim od tehnika i alata za kontinualnu integraciju (unit testiranje, Hudson...)
 • Linux i GCC
 • Android, Android Studio ili Eclipse

 

Nudimo:

 • Odlične radne uslove, koji uključuju modernu opremu, voće i osveženje, i ostale pogodnosti
 • Veoma zanimljive i izazovne zadatke
 • Dobre odnose između zaposlenih i rukovodstva
 • Šansu za napredovanje
 • Team building, srećne sate, putovanja
 • Mogućnost za rad od kuće
 • Akademsko napredovanje
 • Plaćeni kursevi i učešće na konferencijama
 • Redovna visoka plata

 

Pošaljite nam Vaš CV koristeći sledeći formular:

AlfaNum zapošljava uglavnom visoko obrazovani kadar, specijalizovan za računarstvo i telekomunikacije. Uvek postoji potreba za iskusnim C++ i Java programerima, inženjerima telekomunikacija ili računarstva, snalažljivim i inteligentnim ljudima koji ne beže od teških ili složenih problema.

Kompanija pruža prijateljsku radnu atmosferu, mogućnost profesionalne specijalizacije i uvod u polje naprednih tehnologija, kao i visoka primanja i druge pogodnosti. Iako je još uvek relativno mala kompanija, pruža veliku perspektivu za napredovanje u karijeri i kreativan uticaj na politiku kompanije.

AlfaNum je jedna od retkih kompanija koje podržavaju napredovanje u akademskoj karijeri stimulišući naučno istraživanje i srodne aktivnosti, kao i autorstvo u naučnim publikacijama i doktorskim disertacijama. Zaposleni u AlfaNumu ne žrtvuju svoju akademsku karijeru, naprotiv, pruženo im je odlično okruženje za napredak.

Kompanija nudi mogućnost rada od kuće ili iz inostranstva. Ne morate biti prisutni u kancelariji da biste bili deo našeg tima.

Zadaci:

Zaposleni će biti angažovan na razvoju i unapređenju postojećih mobilnih i web rešenja, uglavnom baziranih na Java programskom jeziku.

Zahtevi:

 • Odlično poznavanje Java programskog jezika i razvoja za Android
 • Iskustvo u web programiranju
 • Poznavanje alata za kontrolu verzije izvornog koda (CVS, SVN, GIT, TFS...)
 • Multithread programiranje
 • Visok nivo inovativnosti, inteligencije i snalažljivosti
 • Tečan engleski

 

Poželjno:

 • Inženjer elektrotehnike ili slične oblasti
 • Razvoj za iOS
 • Iskustvo sa nekim od tehnika i alata za kontinualnu integraciju (unit testiranje, Hudson...)
 • C++ programski jezik, uključujući standardnu C++ biblioteku
 • Linux i GCC
 • Windows i Microsoft Visual Studio
 • Upoznatost sa nekim tehnikama mašinskog (deep) učenja i pratećim alatima

 

Nudimo:

 • Odlične radne uslove, koji uključuju modernu opremu, voće i osveženje, i ostale pogodnosti
 • Veoma zanimljive i izazovne zadatke
 • Dobre odnose između zaposlenih i rukovodstva
 • Šansu za napredovanje
 • Team building, srećne sate, putovanja
 • Mogućnost za rad od kuće
 • Akademsko napredovanje
 • Plaćeni kursevi i učešće na konferencijama
 • Redovna visoka plata

 

Pošaljite nam Vaš CV koristeći sledeći formular:

 

Axon Voice Assistant je aplikacija koja omogućuje izdavanje glasovnih komandi pametnom telefonu: pozivanje po imenu kontakta ili po broju telefona, slanje poruka, iniciranje navigacije, itd.Osnovne funkcionalnosti aplikacije su:

 • Pozivanje glasom (po imenu kontakta ili navođenjem telefonskog broja)
 • Upravljanje adresarom, kontaktima i evidencijom poziva
 • Upravljanje SMS porukama
 • Diktiranje SMS poruka, uz aktivnu Internet konekciju
 • Pozivanje i iniciranje slanja poruka preko aplikacija Viber i WhatsApp
 • Efikasna navigacija do bilo koje glasom odabrane lokacije, preko aplikacija Google Maps ili Here WeGo

Dodatne mogućnosti aplikacije:

 • Mogućnost da se sve akcije sprovedu i dodirom, bez upotrebe glasa, na način na koji je korisnik navikao
 • Brzo pokretanje aplikacije drmanjem telefona ("shake")
 • Rad bez Internet konekcije (osim pri prvom pokretanju i diktiranju poruka)
 • Filtriranje kontakata, poruka i evidencije poziva po imenu ili delu imena, poruka po sadržaju, i evidencije poziva prema tipu poziva
 • Aplikacija je posebno prilagođena radu na srpskom jeziku, tako da je moguće koristiti imena u odgovarajućim oblicima ("Pozovi Lučića" umesto "Pozovi Lučić"). Aplikacija podržava ćirilicu i latinicu, kao i imena napisana bez korišćenja slova poput "č" i "ć" (može se reći "Lučić" iako je u imeniku "Lucic")
 • Automatska konverzija pisma prilikom slanja SMS poruka
 • Može se odabrati da Axon Voice Assistant bude standardna aplikacija za prijem i slanje poruka

Trenutno je u toku Beta testiranje aplikacije. Ukoliko želite da postanete Beta tester, javite nam se putem kontakt forme i u poruci navedite Vaš aktivan Google nalog (GMail adresu).

Beta verziju aplikacije (1.3.14) možete preuzeti sa sledećeg linka: Axon - Voice Assistant


Kako radi

Dijalog menadžer

Ovaj modul je odgovoran za čitavo ponašanje sistema. On koristi izlaz prepoznavača govora kao svoj ulaz i preduzima odgovarajuću akciju.

Definiše se skup zadataka, sa jasnim specifikacijama koje su informacije potrebne za njihovo izvršavanje. Neki od primera ovih zadataka su: pozivanje kontakta, slanje SMS poruke kontaktu, i slično.

Ukoliko sistem ne uspe da prepozna govornu komandu, korisniku se prikazuje odgovarajuća poruka. Ukoliko korisnik ne saopšti sve potrebne informacije, sistem postavlja dodatna pitanja.

Razumevanje prirodnog govora

Ovaj modul konvertuje korisničke upite u formu pogodnu za dijalog menadžer. Na primer: ukoliko je korisnički upit prepoznat kao "Pošalji poruku Vesni Petrović" dijalog menadžer će primiti: "command: SEND_SMS; contact: Vesna Petrović".

Generisanje prirodnog jezika

Funkcija ovog modula je obrnuta funkciji razumevanja prirodnog govora. Konkretno, ovaj modul konvertuje informaciju poslatu u obliku koji je pogodan dijalog menadžeru u rečenice prirodnog govora.

Implementacija govornih tehnologija na mobilnim platformama

Sve do nedavno prepoznavanje govora je bilo ograničeno na male rečnike i PC platformu. Rečnik koji ova aplikacija koristi je znatno veći i softver je optimizovan da se prilagodi ograničenim resursima mobilnih uređaja.

Što se tiče sinteze govora, naša prethodna rešenja su visoko kvalitetna ali ograničena na PC tehnologiju. Sada smo razvili manje zahtevnu verziju kompatibilnu sa operativnim sistemima pametnih telefona. Ovo je moguće uz nešto degradacije u kvalitetu sinteze koja je potpuno prihvatljiva sa stanovišta ciljnih aplikacija.

Tačnost prepoznavanja govora

Poznato je da mnogi prepoznavači renomiranih proizvođača funkcionišu sa nedovoljnom tačnošću, čak i za veće jezike, što dovodi do frustracije i nezadovoljstva korisnika.

U želji da se poveća tačnost prepoznavanja, rečnik koji se koristi za prepoznavanje je specijalno prilagođen trenutnoj aktivnosti. Na primer, korisnik ne može otvoriti određeni kontakt i sa tog mesta tražiti da se pozove neka druga osoba. Ovaj restriktivniji pristup podrazumeva određeni (mada vrlo kratak) period prilagođavanja, ali zato obezbeđuje znatno pouzdaniji rad.

 

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204