05.11.2020. održana je druga nacionalna konferencija o asistivnim tehnologijama i komunikaciji sa međunarodnim učešćem  - ASTEK 2020

31.10.2020. u emisiji Šarenica promovisana je uspešna saradnja između RTS-a i AlfaNuma koja za rezultat ima da se sve vesti koje se objave na sajtu RTS-a mogu preslušati.

Od juče na sajtu RTS-a mogu da se preslušaju vesti uz pomoć AlfaNumovog najnovijeg sintetizatora baziranog na neuronskim mrežama, za koji je glas dao spiker, radijski i televizijski voditelj Dragan Vučelić dobitnik nagrade Radio-televizije Srbije za lepotu govora.

Uspešno završen sistem za automatsko prepoznavanje govora za diktiranje medicinskih nalaza

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204