Aplikacija AlfaNumTTS MNE koja omogućava korišćenje sintetizatora govora za crnogorski jezik postavljena je na Google Play-u.

Ekonometar prvi časopis u Srbiji koji predstavlja kompas za sve čitaoce zainteresovane za informacije iz realnog ekonomskog života objavio je u decembarskom izdanju članak o radu našeg tima.

Trećeg decembra, Hendi Centar "Koloseum" je tradicionalno obeležio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom sa početkom u 17 časova u hotelu M pod sloganom "ZA ŽIVOT BEZ BARIJERA". Tom prilikom održan je besplatan seminar na kome se govorilo o mogućnostima za uključivanje osoba sa invaliditetom u digitalno društvo.

05.11.2020. održana je druga nacionalna konferencija o asistivnim tehnologijama i komunikaciji sa međunarodnim učešćem  - ASTEK 2020

31.10.2020. u emisiji Šarenica promovisana je uspešna saradnja između RTS-a i AlfaNuma koja za rezultat ima da se sve vesti koje se objave na sajtu RTS-a mogu preslušati.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204