Profesor Hiroya Fujisaki održao je predavanje na temu "Fiziologija, fizika i matematika u procesu generisanja konture osnovne učestanosti".

Primenom sistema Advertizing monitor, koji je rezultat rada našeg tima, već osam godina pratimo objavljivanje reklama za 7 hrvatskih radio stanica, a poslednje četiri godine i 5 slovenačkih.

U toku je finalno testiranje aplikacije AXON virtualni asistent.

Naš tim stalno raste i poslednjih nekoliko godina uključuje stručnjake iz različitih delova sveta. Saradnici iz Belorusije, Finske, USA, Ukrajine, Irana, Južno Afričke republike, Australije svakodnevno  rade sa nama koristeći virtuelnu kancelariju.

Nakon dužeg rada na anotaciji baze razvili smo novu govornicu za srpski jezik, Danicu.