Aplikacija AlfaNumTTS CRO koja omogućava korišćenje sintetizatora govora za hrvatski jezik postavljena je na Google Play-u.

Online nastava donosi mnoge promene i izazove kako za učenike, roditelje tako i za nastavnike. Da bi svoju ulogu i svoje zadatke u potpunosti ispunili nastavnici traže nove metode za realizaciju obrazovno-vaspitnog rada. Predavanje gradiva bez interakcije sa učenicima, bez direktnog kontakta i povratne informacije unosi veliki stres kod nastavnika i učenika. Zbog svih ovih nedostataka online nastave i potrebe za prilagođavanjem novim uslovima u OŠ Jozef Marčok Dragutin u mestu Gložan, opština Bački Petrovac, formiran je tim koji je tražio efikasno rešenje problema.

Aplikacija AlfaNumTTS MNE koja omogućava korišćenje sintetizatora govora za crnogorski jezik postavljena je na Google Play-u.

Ekonometar prvi časopis u Srbiji koji predstavlja kompas za sve čitaoce zainteresovane za informacije iz realnog ekonomskog života objavio je u decembarskom izdanju članak o radu našeg tima.

Trećeg decembra, Hendi Centar "Koloseum" je tradicionalno obeležio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom sa početkom u 17 časova u hotelu M pod sloganom "ZA ŽIVOT BEZ BARIJERA". Tom prilikom održan je besplatan seminar na kome se govorilo o mogućnostima za uključivanje osoba sa invaliditetom u digitalno društvo.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204