Citaj mi

Primenom sistema Advertizing monitor, koji je rezultat rada našeg tima, već osam godina pratimo objavljivanje reklama za 7 hrvatskih radio stanica, a poslednje četiri godine i 5 slovenačkih.

Primenom sistema Advertizing monitor, koji je rezultat rada našeg tima, već osam godina pratimo objavljivanje reklama za 7 hrvatskih radio stanica, a poslednje četiri godine i 5 slovenačkih. Klijenti su veoma zadovoljni kvalitetom usluge koju naš sistem obavlja, kao i brzinom rada. Za razliku od ručnog praćenja radijskog programa naš sistem može daleko brže da obrađuje istu količinu materijala. Ukoliko se ukaže potreba moguće je vrlo jednostavnim skaliranjem hardvera neograničeno proširiti kapacitete sistema. Naš tim je davne 2006 godine dobio prvu nagradu za Advertizing monitor kao najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji.

Objavljeno 22.08.2016

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204