Citaj mi

Naš tim stalno raste i poslednjih nekoliko godina uključuje stručnjake iz različitih delova sveta. Saradnici iz Belorusije, Finske, USA, Ukrajine, Irana, Južno Afričke republike, Australije svakodnevno  rade sa nama koristeći virtuelnu kancelariju.

Naš tim stalno raste i poslednjih nekoliko godina uključuje stručnjake iz različitih delova sveta. Saradnici iz Belorusije, Finske, USA, Ukrajine, Irana, Južno Afričke republike, Australije svakodnevno  rade sa nama koristeći virtuelnu kancelariju.

Iako smo udaljeni kilometrima virtuelna kancelarija nam daje mogućnost komunikacije kao da smo u istom prostoru.  Saradnici na istraživanju i razvoju imaju web kameru i softver za elektronsku audio-video i pisanu komunikaciju. Tako na primer, saradnik iz Irana može na svom ekranu  da vidi ekran kolege iz Finske kao i formulu koju kolega iz Alfanuma ispisuje na listu papira, a koja objašnjava ono što se na monitoru prikazuje.

Iako ne zvuči kao nešto novo u saradnji sa udaljenim saradnicima, nekoliko detalja pravi ogromnu razliku:

  • Sticanje navike da se često uspostavljaju brze, ad hoc, audio-vizuelne konsultacije, umesto pisanja dugačkih poruka.
  • Držanje slušalica (ili zvučnika) i kamere u stalnoj pripravnosti, kako bi uspostava komunikacije mogla da se obavi u roku od nekoliko sekundi.
  • Korišćenje specijalno dizajniranog držača za kameru, koji omogućava snimanje radnog stola zaposlenog i razmenu formula i crteža na papiru.
  • Korišćenje adekvatnog softverskog alata.
  • Generalno, navikavanje svih zaposlenih na to da ovakva praksa nije ništa drugačija niti više ometajuća od verbalne komunikacije kolega koji su fizički u jednoj kancelariji.

Praksa je toliko uspešna da se ponekad i kolege iz susedne (ili iste) kancelarije radije konsultuju na ovaj način, umesto sedenja ispred istog monitora. Naročito kada više od dve osobe učestvuju u konsultacijama.

 

Objavljeno 16.08.2016


TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204