Citaj mi

Odobreno finasiranje EUREKA projekta DANSPLAT - Platforma za aplikacije govornih tehnologija na pametnim telefonima za jezike Dunavske regije.

Nosilac realizacije  projekta  „Platforma za aplikacije govornih tehnologija na pametnim telefonima za jezike Dunavske regije“  je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu a kao partneri se pojavljuju Institut za informatiku u okviru Slovačke Akademije nauka iz Bratislave, kompanija SpeechTex Ltd, iz Mađarske, BME-TMIT Budimpeštanski Univerzitet  Tehnologije i Ekonomije, kompanija HSM-Informatika iz Hrvatske i AlfaNum.

Opšti cilj projekta DANSPLAT je širenje primene govornih tehnologija u Dunavskom regionu, sa posebnim naglaskom na automatsko prepoznavanje govora i konverziju teksta u govor, uz podršku alternativne augmentativne komunikacije. Projekat je fokusiran na mobilne telefone kao najveći poligon primene govornih tehnologija za multimodalnu komunikaciju čovek-mašina.

Objavljeno 18.08.2016

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204