Citaj mi

31.10.2020. u emisiji Šarenica promovisana je uspešna saradnja između RTS-a i AlfaNuma koja za rezultat ima da se sve vesti koje se objave na sajtu RTS-a mogu preslušati.

Ova funkcionalnost doprinosi očuvanju srpskog jezika u digitalnoj sferi.

Ponovićemo reči slavnog Tim Berners-Lia, oca Interneta: „Veličina WEB-a je u njegovoj univerzalnosti. Pristupačnost svima, bez obzira na lična ograničenja, njegov je suštinski aspekt.“

 

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204