Citaj mi

Aplikacija AlfaNumTTS MNE koja omogućava korišćenje sintetizatora govora za crnogorski jezik postavljena je na Google Play-u.

Registruje se na nivou Android operativnog sistema, tako da se lako može koristiti iz bilo koje aplikacije. Potrebno je samo odabrati AlfanumTTS u podešavanjima. Aplikacija može da se plati preko Google Play-a.

Podržana su dva govornika, ženski i muški, Mila i Danilo.

https://play.google.com/store/apps/details?id=alfanum.co.rs.alfanumtts.mne

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204