Citaj mi

Od 16.05.2021. godine na sajtu Vlade Crne Gore mogu da se preslušaju vesti uz pomoć najnovijeg sintetizatora za crnogorski jezik koji je naš tim odradio.


Rezultat uspešne saradnje između preduzeća Fleka iz Podgorice i AlfaNuma je novi sajt koji ispunjava sve standarde i stavlja potrebe građana u prvi plan, sa naglaskom na reorganizaciju ključnih sadržaja i implementaciju kvalitetne navigacije i pretrage na nivou cele platforme.

Klikom na dugme "Pročitaj mi" možete preslušati sadržaje svih vesti: https://www.gov.me/clanak/izabrana-eksterna-evaluatorka-za-strategiju-inovativne-djelatnosti-2016-2020

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204