Citaj mi

Na Savetovanju za pravnike na Zlatiboru predstavljeni su novi proizvodi firme AlfaNum.


Korišćenjem sistema za diktiranje, lekari i pravnici će sada imati mogućnost da rade mnogo brže i efikasnije jer neće morati da kucaju. „Medikta” je program za automatsku transkripciju diktiranih medicinskih nalaza koji prepoznaje i latinske izraze, obučen na izuzetno obimnim bazama medicinskih nalaza, dok je „Jurisdikta” sličan program namenjen transkripciji diktiranih pravnih dokumenata od strane sudija i advokata, obučen na bazama zakonskih tekstova i sudske prakse, između ostalih i na bazama „Intermeksa”, izdavača biltena Vrhovnog suda Srbije. „Transkripta” je program namenjen transkripciji govora na neograničenom rečniku i omogućuje automatsko sastavljanje transkripata emisija, sastanaka, televizijskih emisija i sličnih događaja na osnovu snimljenog govora.

 

Politika - Nove tehnologije u pravu i medicini
Dnevnik - VEŠTAČKA INTELIGENCIJA UŠLA I U SUDNICE Nove tehnologije u pravusuđu

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Krajiška 41, 21132 Petrovaradin

Prodaja: +381 64 0550184
Podrška TTS: +381 66 8095758
Podrška ASR: +381 66 8096324
Administracija: +381 66 8094467