Citaj mi

Na Okruglom stolu pod nazivom "Razvoj i primena govornih tehnologija" u okviru naučnih konferencija SPECOM i DOGS  koje su se održale u Novom Sadu od 05.do 09. oktobra 2014. uspešno je predstavljeno 11 naučnih projekata, kao i projekat Digitalizacije kulturnog nasleđa grada Novog Sada.

Na Okruglom stolu pod nazivom "Razvoj i primena govornih tehnologija" u okviru naučnih konferencija SPECOM i DOGS  koje su se održale u Novom Sadu od 05.do 09. oktobra uspešno je predstavljeno 11 naučnih projekata, kao i projekat Digitalizacije kulturnog nasleđa grada Novog Sada. Četiri projekta su iz Rusije i Srbije i po jedan projekat iz Švajcarske, Mađarske i Češke. Cilj okruglog stola je razvoj naučne saradnje, umrežavanje nučnih timova, promocija inovacija i njihova primena u savremenom društvenom okruženju. Okrugli sto se održao uz podršku kompanije "AlfaNum – Govorne tehnologije" koja je kao spin-off kompanija nastala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Prošle nedelje Novi Sad je bio domaćin jednoj od najprestižnijih svetskih konferencija iz oblasti govornih tehnologija SPECOM i nacionalnoj konferenciji DOGS  pod pokroviteljstvom Fakulteta tehničkih nauka. Konferenciju SPECOM (Speech and Computer) tradicionalno organizuju Moskovski državni lingvistički univerzitet (MSLU) i Institut za informatiku i automatiku Ruske akademije nauka (SPIIRAS) u Sankt Peterburgu. Konferencija DOGS se održava svake dve godine i obuhvata oblasti digitalne obrade govora i slike.

Među predavačima su bili najugledniji svetski stručnjaci iz oblasti govornih i jezičkih tehnologija, a okupilo se oko 150 učesnika iz 20-tak država širom sveta.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204