Citaj mi

 

Audiomemo registrofon je višekanalni uređaj za snimanje, arhiviranje i pretragu telefonskih razgovora (u lokalu ili na javnoj mreži). Karakteriše ga visok stepen robustnosti i pouzdanosti.

Ovaj snimač poziva je praktičan za upotrebu kako u manjim firmama tako i za potrebe velikih pozivnih centara. Sastoji se od PC računara, modula za snimanje razgovora, aplikacije za pretragu i reprodukciju i aplikacije za upravljanje, nadzor i statistiku.

Osobine:

  • Snimanje analognih, digitalnih ili SIP linija
  • Snimanje svih odlaznih i dolaznih poziva
  • Snimanje sa dolaznih linija i/ili lokala
  • Audiomemo softver lak za korišćenje
  • Godinu dana garancije na sav hardver
  • Besplatan upgrade u roku od godinu dana
  • Opciona daljinska instalacija i održavanje

Analogni snimač

Analogni snimač se koristi za snimanje analognih telefona, i analognih radio uređaja. Analogni snimač koji je baziran na SmartWORKS™ LD karticama potpuno je integrisan u Audiomemo registrofon sistem.

Postoje tri izvedbe Audiomemo registrofon analognih snimača:

  • Snimač po pozivu – za snimanje telefonskih razgovora
  • Snimač po aktivnosti – za snimanje radio stanica
  • Kontinualni snimač – za kontinualno snimanje

Analogni snimač po pozivu

Ova vrsta snimača razgovora se najčešce koristi. Trenutak početka snimanja je podizanje slušalice, mada se i ovaj kriterijum može promeniti (npr. da snimanje počne unošenjem odgovarajuće kombinacije tastera, ukoliko korisnik ne želi da snima sve razgovore). Snimanje se završava prekidom veze. Ovi događaji se detektuju različitim naponskim nivoima. Takođe je moguće detektovanje propuštenih poziva (detekcija zvona), kada će snimač zabeležiti samo vreme poziva i trajanje zvona, ali neće biti i razgovora. Ako centrala podržava prosleđivanje broja pozivaoca (CallerID), snimač će zabeležiti i ovaj podatak. U slučaju odlaznih poziva, beleži se DTMF sekvenca, odnosno pozvani broj.

Analogni snimač po aktivnosti

Audiomemo analogni snimač po aktivnosti se koristi za snimanje radio stanica. Da bi se izbeglo kontinuirano snimanje koje bi zauzelo daleko više mesta i otežalo pretragu snimljenog materijala, ovaj snimač reaguje na jačinu signala i aktivira snimanje u momentu kada signal pređe zadati prag u definisanom periodu vremena. Snimanje se prekida detektovanjem tišine.

Kontinualni analogni snimač

U nekim primenama potrebno je vršiti neprekidno snimanje kanala. Ovo je obično slučaj kada se želi kompletan snimak, bez obzira na aktivnost, ili kada je nivo šuma na kanalu toliki da je teško napraviti razliku između šuma i korisnog signala.

Analogni snimači razgovora su deo Audiomemo sistema i mogu biti korišćeni u kombinaciji sa ostalim Audiomemo snimačima (digitalni, SIP).

Ovde možete pogledati neke od primena audiomemo registrofona.

Digitalni snimač

Digitalni snimač se koristi za snimanje proprietary telefona ili BRI ISDN. Audiomemo snimač se povezuje paralelno između centrale i telefona ili paralelno na dolazne ISDB BRI linije i ne ometa telefonski saobraćaj zahvaljujući visokoj ulaznoj impedansi. Lista podržanih PBX centrala i telefonskih aparata može se preuzeti u xls formatu.

Digitalni snimač je deo Audiomemo sistema i može biti korišćen u kombinaciji sa ostalim Audiomemo snimačima (analogni, SIP).Za ovaj tip snimača koriste se SmartWORKS™ NGX kartice.

Ovde možete pogledati neke od primena audiomemo registrofona.

SIP snimač

SIP (Session Initiation Protocol) snimač koristi se za snimanje SIP saobraćaja. Kod SIP-a se audio-paketi razmenjuju preko lokalne računarske mreže ili preko Interneta.SIP snimanje se odvija drugačije od snimanja dolaznih linija ili lokala na centrali. Audiomemo se vezuje na na mirorovan port sviča. Na ovaj način Audiomemo detektuje i snima kompatibilne SIP pakete.

SIP snimač je deo Audiomemo sistema i može biti korišćen u kombinaciji sa ostalim Audiomemo snimačima (analognim, digitalnim).

Ovaj tip snimača je potpuno softverski i može se realizovati i na virtuelnoj mašini.Ovde možete pogledati neke od primena audiomemo registrofona.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204