Citaj mi

 

Integracija u postojeće aplikacije

AlfaNum ASR i TTS, kao osnovne komponente za prepoznavanje i sintezu govora, namenjene su prevashodno programerskim kućama i sistem integratorima. S obzirom na to da ove kuće već imaju svoja gotova rešenja i sisteme u funkciji, ASR i TTS mogu pružiti dodatnu funkcionalnost ili atraktivnost samog servisa. Govorne tehnologije takođe otvaraju vrata razvoju sasvim novih aplikacija i servisa, koje do sada nisu ni bile moguće primenom konvencionalnih metoda komunikacije sa korisnikom.

Unapređenje pozivnih centara i govornih automata

ASR i TTS unapređuju rad call centara i govornih automata tako što omogućuju prepoznavanje cifara (PIN-ova), iznosa, datuma, imena gradova, itd. Kreiranje promptova pomoću sinteze govora umesto snimanjem spikera čini sistem jeftinijim i fleksibilnijim. Personalizovano obraćanje korisnicima (po imenu, nazivu firme) daje dodatni kvalitet servisu, koji do sada nije bilo moguće ostvariti. Takođe je moguće čitanje drugih sadržaja koji postoje u bazi u tekstualnom formatu.

Pozivanje lokala glasom

Upućivanje poziva nikada nije bilo jednostavnije. Sada svaka organizacija bez obzira na veličinu može imati svog privatnog telefonskog operatera. Pamćenje desetina različitih telefona i lutanje kroz menije postaje stvar prošlosti. Potrebno je samo podići slušalicu, okrenuti jedan broj i reći ime kontakta.
Sistem se povezuje sa postojećom telefonskom centralom i definiše se lokal (npr. 99). Korisnik samo treba da pozove lokal i kaže ime i prezime ili naziv odseka. Sistem zatim vrši transfer na odgovarajući lokal ili upućuje poziv napolje. Svaki zaposleni može sam definisati svoj personalizovani imenik putem jednostavnog web interfejsa. Ovu funkcionalnost mogu da koriste i zaposleni i pozivaoci spolja.

Informacije o redu vožnje

Koristeći govorni automat sa ugrađenim komponentama za prepoznavanje govora moguće je na veoma lak način dobiti sve informacije o redu vožnje. Potrebno je izgovoriti naziv linije i dan, nakon čega automat sintetizovanim govorom saopštava tražene podatke. Ovakav sistem može se primeniti na autobuskim i železničkim stanicama, aerodromima...

TV program

U kolima, autobusu, na plaži, u planini... Da biste saznali šta ima na TV-u nebitno je gde se nalazite.
Efikasno rešenje je da pozivalac na jednom mestu dobije sve informacije o sadržaju kanala, kao i pojedinim emisijama, pri čemu su moguće različite vrste pretraga. Moguće je, naravno, i da svaka stanica ima sopstveni govorni automat.

Bele i žute strane / telefonoteka

Potrebno je da pozivalac izgovori podatak koji ga zanima (npr. Petar Petrović, Novi Sad), a sistem mu na osnovu uvida u bazu podataka pročita tražene podatke sintetizovanim glasom. Moguće je pretraživati po imenu osobe, ulice, grada, firme, delatnosti, ključnim rečima...

Sportski rezultati

Mnogi kladioničari žele da u svakom momentu znaju rezultate, kvote, termine... Danas svako uz sebe nosi mobilni telefon. Jednostavnim pozivanjem određenog broja sve ove informacije je moguće saznati u bilo koje doba dana i noći, kroz efikasnu i intuitivnu govornu komunikaciju sa automatom.

Zabavni servisi

Korišćenjem ASR-a i TTS-a moguće je dati novi kvalitet mnogim postojećim servisima ovog tipa, kao i osmisliti nove kao što su: telefonsko glasanje, igre na sreću, servisi za upoznavanje, čitanje horoskopa...
Pozivalac više ne mora da pamti broj koji treba uneti preko tastature, već samo izgovori pojam (npr. škorpija) koji sistem prepozna, a zatim sintetizovani glas pročita aktuelnu informaciju iz baze.
Ovo omogućuje pružaocima servisa da ne moraju nakon svake promene ponovo da unajmljuju profesionalnog spikera.

Zakazivanje pregleda

Korisnik se identifikuje preko broja osiguranja, a u kasnijoj fazi može i preko broja telefona (uz dodatnu verifikaciju: "Da li je to gospodin Petar Petrović?") Zatim saopštava ime doktora kod kojeg želi pregled, ili naziv odeljenja (hirurgija, ortopedija...), kada mu se nudi lista doktora koji rade na tom odseku. Korisniku se nudi i nekoliko termina za pregled, od kojih on odabira jedan.

Ozvučavanje sajtova

U svetu globalnog umrežavanja i mnoštva informacija više nije dovoljno biti jedan od mnogih i imati isto što i ostali. Ozvučavanje sajtova nudi novinu koja vas može odvojiti od drugih. Koristeći tehnologiju za sintezu govora moguće je tekst koji se nalazi na nekoj web strani pretvoriti u govor. Na ovaj način ozvučen sajt pruža posetiocima novu dimenziju surfovanja. Opcija je naročito korisna za slepe, ali i za mnoge druge posetioce sajta.

Titlovanje tv emisija

Koristeći AlfaNum-ov prepoznavač govora moguće je titlovati emisije na srpskom jeziku. Trenutno se ova tehnologija može primenjivati kad uz emitovani materijal postoji prateći tekst. Sistem upoređuje sadržaj tekstualnog fajla sa onim što je izgovoreno i vrši on-line sinhronizaciju. Sinhronizovani tekst se preko teleteksta prikazuje gledaocima koji to žele. Korisnici mogu biti nagluve i starije osobe, ali i drugi korisnici kojima to rešenje iz nekog razloga odgovara.

Imate ideju?

Govorne tehnologije su takve da skoro da ne postoji oblast ljudskog delovanja gde nisu primenljive. Na strani projekta AlfaNum možete pogledati mnoge primere, a možete i sami da nam predložite ideju.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204