Citaj mi

 

VoiceDial je sistem koji uspešno zamenjuje telefonskog operatera na centrali. U pitanju je potpuno automatizovani sistem koji u komunikaciji sa postojećom telefonskom centralom vrši transfer poziva na odgovarajući lokal unutar organizacije ili ka okruženju. Može biti korišćen i od strane zaposlenih u organizaciji, ali i od spoljnih pozivalaca.

Korisnik sistema (zaposleni, spoljni pozivalac) koristeći svoj telefonski aparat poziva određeni predefinisani broj, na primer 99, nakon čega mu se javlja govorni automat sa pitanjem koji lokal, odeljenje ili osoba mu treba. Po izgovaranju odgovarajućeg imena ili broja korisnik se preusmerava na taj lokal.

Ukoliko, eventualno, postoji nedoumica između nekoliko lokala, sistem korisniku nudi alternative: nudi alternative, npr: "Pritisnite 1 za Petra Perića ili 2 za Petra Pevića".

Sve informacije o vezama između imena i brojeva telefona čuvaju se u internoj bazi podataka.

Mogućnosti:

  • Integracija sa PBX-om – Voice Dial sistem se može postaviti kao lokal na bilo koju postojeću telefonsku centralu.
  • Uvoz kontakata iz postojećih adresara – Sistem omogućuje unošenje svih kontakata u firmi na elegantan način, uvoženjem postojećeg imenika.
  • Personalizacija imenika – Svaki zaposleni može da dodaje svoje lične kontakte. Za svaki kontakt može se uneti više brojeva telefona (fiksni, mobilni, privatni). To se može uraditi na više načina: uvozom kontakata iz svog Outlook-a, mobilnog telefona ili iz fajla sa kontaktima dobijenog na neki treći način. Naravno, postoji i opcija ručnog dodavanja kontakta.
  • Razlikovanje sličnih imena – Sistem je u stanju da razlikuje imena koja slično zvuče. Ukoliko je akustička sličnost između imena prevelika, korisniku se nude alternative za izbor.
  • Web korisnički interfejs – Za funkcionisanje Voice Dial sistema ne zahteva se instalacija nikakvog dodatnog softvera. Sistemu se pristupa iz postojećeg web browsera (podržani su svi popularni browseri).
  • Korišćenje naprednih govornih tehnologija – Sistem koristi napredne sisteme za prepoznavanje i sintezu govora na srpskom jeziku.

Prednosti:

Prednosti VoiceDial sistema su u tome što se ostvaruje mogućnost rasterećenja operatera na centrali, a zaposleni ne moraju da znaju napamet lokal svakog kolege, kao ni brojeve telefona poslovnih partnera. Dovoljno je da se znaju njihova imena.

Spoljni pozivalac ne mora da zna broj lokala osobe koja ga zanima, može da izgovori samo njegovo ime, ili naziv odeljenja.

VoiceDial sistem se može koristiti i samo za dobijanje informacija o broju telefona, a ne obavezno i za pozivanje.

Korisnik ne mora da zna puno ime i prezime kontakta. Dovoljno je da izgovori bilo koji deo u nazivu kontakta i sistem će mu ponuditi sve raspoložive alternative.

Za demonstraciju sistema možete pozvati naš broj +381214750204 i izabrati opciju 1 nakon čega je potrebno da izgovorite ime nekog od zaposlenih ili naziv odeljenja (na primer: Vesna, Marko, Jovana, Tanja, marketing, anrider, tehnička podrška).

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204