Citaj mi

Na GooglePlay-u je dostupna nova verzije aplikacije za srpski jezik koja pored glasa Danice, podržava i glas Stefana.

Ova verzija je sad identična sa CRO i MNE verzijom, dakle podržano je i plaćanje putem GooglePlay-a.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=alfanum.co.rs.alfanumtts

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204