Citaj mi

Projekat „Centralna audio-biblioteka Univerziteta u Novom Sadu" je od velikog značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine za projektni ciklus od 2016. do 2019. godine. Na rang listi je bio među 10 najbolje ocenjenih, sa preko 90 od mogućih 100 poena, u konkurenciji od 251 projekata.

Projekat „Centralna audio-biblioteka Univerziteta u Novom Sadu" je od velikog značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine za projektni ciklus od 2016. do 2019. godine. Na rang listi je bio među 10 najbolje ocenjenih, sa preko 90 od mogućih 100 poena, u konkurenciji od 251 projekata. Nosilac je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu a učesnici u projektu su Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet i AlfaNum doo.

CABUNS projekat je osmišljen sa ambicijom da se primenom razvijenih govornih tehnologija obogati standardna univerzitetska biblioteka u vidu paralelne audio-biblioteke. Ovakvo unapređenje predstavlja inovaciju u univerzitetskom obrazovanju i povećava dostupnost literature upotrebom govornih tehnologija. Pored audio-knjiga, CABUNS će sadržati i prezentacije sa predavanja obogaćene govornim prilozima koje studenti mogu da poslušaju i koji se mogu odnositi na slajd u celini ili označene detalje na slajdu.

Objavljno 23.05.2016.

Save

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204