Citaj mi

Telekom Srbija“ a.d. i naša kompanija već četiri godine uspešno realizuju Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji u cilju pružanja usluge „Audiomemo registrofon“.

Telekom Srbija“ a.d. i naša kompanija već četiri godine uspešno realizuju Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji u cilju pružanja usluge „Audiomemo registrofon“.

Sada se ta saradnja proširuje na još jednu uslugu koju će Telekom nuditi svojim korisnicima širom Srbije. VoiceDial aplikacija je veoma atraktivna jer omogućava pozivanje i spoljnih i kontakata u lokalu glasom. Svaka organizacija bez obzira na veličinu može imati svog virtuelnog telefonskog operatera. Traženje desetine različitih telefona u adresaru i lutanje kroz menije postaje stvar prošlosti. Potrebno je samo podići slušalicu, okrenuti jedan predefinisani  broj i reći ime kontakta.

Objavljeno 13.05.2016.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204