Citaj mi

AlfaNum tim je učestvovao na Multilingual Digital Single Market samitu u Rigi, Letoniji od 27. do 29. aprila 2015.

Skupu je prisustvovalo preko 350 predstavnika naučnih institucija i industrije koji se bave razvojem i primenom jezičkih i govornih tehnologija. Osnovna tema skupa je bila rušenje jezičkih barijera kako bi se postiglo jedinstveno digitalno tržište. Predstavnici AlfaNuma su ostvarili niz kontakata sa kojima očekuju dalju uspešnu saradnju.

Objavljeno 30.04.2015

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204