Citaj mi

AlfaNum je potpisao ugovor sa kompanijom Speech Morphing System iz San Hozea, Kalifornija.

Saradnja sa kompanijom Speech Morphing System iz San Hozea, Kalifornija, će još više ubrzati razvoj hibridne verzije sinteze govora na osnovu skrivenih Markovljevih modela (HMM-TTS), i (polu)automatske prozodijske anotacije, što su svakako dve aktivnosti na kojima je AlfaNum već radio. U narednoj fazi će se raditi na konverziji glasa, što ima za cilj brzo pravljenje novog govornika od starog, ali ne samo to - algoritam će biti u stanju da napravi različite tipove govora istog govornika (neutralan, srećan, tužan...).

Objavljeno 24.03.2015

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204