Citaj mi

Kompanija Speech Morphing System, Inc. iz Kembela, Kalifornija i AlfaNum D.o.o. sklopili  su memorandum o razumevanju.

 

Kompanija Speech Morphing System, Inc. iz Kembela, Kalifornija i AlfaNum D.o.o. sklopili  su memorandum o razumevanju.

Već od samog početka saradnje sa SMI iskazana je želja da se ostvari  dugoročnija i tešnja saradnja i da se ide u stvaranje partnerskog, umesto  client-vendor odnosa. Delili smo mišljenje da bi to bilo korisno za obe strane, i nakon nekoliko meseci pregovaranja 06.05.2016. sklopljen je memorandum o razumevanju.

U narednom periodu zajednički će se raditi na daljem razvoju govornih tehnologija za svetsko tržište kao i na komercijalnom i akademskom brendingu kako SMI, tako i AN

 

Objavljeno: 27.05.2016

 

 

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204