Odobreno finasiranje EUREKA projekta DANSPLAT


Citaj mi

Nosilac realizacije  projekta  „Platforma za aplikacije govornih tehnologija na pametnim telefonima za jezike Dunavske regije“  je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu a kao partneri se pojavljuju Institut za informatiku u okviru Slovačke Akademije nauka iz Bratislave, kompanija SpeechTex Ltd, iz Mađarske, BME-TMIT Budimpeštanski Univerzitet  Tehnologije i Ekonomije, kompanija HSM-Informatika iz Hrvatske i AlfaNum.

Opšti cilj projekta DANSPLAT je širenje primene govornih tehnologija u Dunavskom regionu, sa posebnim naglaskom na automatsko prepoznavanje govora i konverziju teksta u govor, uz podršku alternativne augmentativne komunikacije. Projekat je fokusiran na mobilne telefone kao najveći poligon primene govornih tehnologija za multimodalnu komunikaciju čovek-mašina.

Objavljeno 18.08.2016