Postignuti značajni rezultati u oblasti konverzije govora i promene stila govora

Postignuti značajni rezultati u oblasti konverzije govora i promene stila govora

Opširnije...

Razvijen sintetizator za srpski i engleski jezik na bazi neuronskih mreža

Razvijen sintetizator za srpski i engleski jezik na bazi neuronskih mreža

Opširnije...

Poseta profesora Hiroya Fujisaki

Profesor Hiroya Fujisaki održao je predavanje na temu "Fiziologija, fizika i matematika u procesu generisanja konture osnovne učestanosti".

Opširnije...