Axon - inteligentni sistemi

Axon – Inteligentni sistemi d.o.o. je kompanija iz Novog Sada koja se bavi razvojem softvera. Axon je kroz Program ranog razvoja Fonda za inovacionu delatnost dobio podršku za projekat Govorni dijaloški sistem za pametne mobilne telefone, koji ima za cilj da razvije multimodalni dijaloški sistem, sa posebnim fokusom na govornom dijalogu, koristeći postojanje govornih tehnologija visokog kvaliteta koje su razvijene za južnoslovenske jezike, uključujući i srpski jezik.

Objavljeno 04.10.2012

Više informacija:

Inovacioni Fond - Axon

Četvrti festival nauke u Novom Sadu

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete naši gosti na četvrtom festivalu nauke.

Opširnije...

DOGS - Digitalna obrada govora i slike

(17.04.2012) Objavljen je prvi poziv za pisanje radova za naučnu konferenciju DOGS - Digitalna obrada govora i slike, koja se počev od 1996. održava svake druge godine u organizaciji Fakulteta tehničkih nauka, a posebno se bavi govornim tehnologijama na južnoslovenskim jezicima. Ovogodišnji DOGS održaće se u Kovačici, od 4. do 7. oktobra 2012. Više informacija može se naći na http://www.ftn.uns.ac.rs/dogs.

FID objavio rezultate

05.04.2012. godine, Beograd - Fond za inovacionu delatnost objavio je rezultate prvog javnog poziva Fonda u okviru Programa ranog razvoja. Axon - Inteligentni sistemi d.o.o, spin-off kompanija kompanije Alfanum d.o.o. iz Novog Sada, je dobila finansiranje.

Opširnije o ovoj vesti možete pogledati ovde.

DIDS 2012- Dan internet domena Srbija

22. marta u sali hotela Moskva u Beogradu održava se 3. blok Dana internet domena Srbija DIDS. Profesor Vlado Delić će održati prezentaciju na kojoj će promovisati projekat “ČitajMi”.

Detaljnije o DIDS pogledajte i pratite:

http://dids.rs/sr/programdesavanja/2012-program/

http://dids.rs/sr/lista_ucesnika/2012/