Četvrti festival nauke u Novom Sadu


Citaj mi

 

Na našem ovogodišnjem štandu imaćete priliku  da se uverite da je moguće razgovarati sa mašinama zadajući računaru da pročita proizvoljni tekst na srpskom jeziku ili mu se obraćajući jednom od predviđenih složenih komandi. Videćete da je moguća govorna komunikacija i sa robotima.

Sa vama će porazgovarati robot NAO (Aldebaran Robotics), koga možete detaljnije upoznati u okviru naše naučne radionice.