Kako unaprediti život osoba sa invaliditetom


Citaj mi

 

U organizaciji Gradske uprave za socijalnu i zdravstvenu zaštitu dece grada Novog Sada i preduzeća AlfaNum u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, predsatvljene su u skupštini grada Novog Sada naše tehnologije koje mogu da omoguće lakšu dostupnost svih javnih servisa grada Novog Sada u skladu sa ratifikacijom najvećeg broja međunarodnih konvencija iz oblasti ljudskih prava i priprema u okviru procesa pristupanja Evropskoj Uniji.

U želji da grad Novi Sad kao inkubator inovacija i jedan od najrazvijenijih gradova u jugoistočnoj Evropi bude upoznat sa perspektivama koje nude govorne tehnologije u cilju promovisanja vrednosti koje je naš grad oduvek podržavao, a koje se zasnivaju na principima jednakosti, tolerancije i antidiskriminacije, održana je pred 40 prisutnih predstavnika privrednih, kulturnih i gradskih struktura prezentacija pod nazivom:

“Kako unaprediti život osoba sa invaliditetom pomoću novih govornih tehnologija”

Profesor dr. Vlado Delić sa FTN je u izlaganju koje je trajalo 30 minuta predstavio domete u razvoju govornih tehnologija za srpski jezik i njihove prve primene za osobe sa invaliditetom.

Drugi deo prezentacije, takođe u trajanju od 30 minuta se odnosio na praktičnu primenu govornih tehnologija u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima. Ovu temu je predstavio Darko Pekar, direktor preduzeća AlfaNum.