Kad Internet progovori


Citaj mi

 

Ozvučavanje portala RTS-a bio je povod za naše gostovanje u TV emisiji MAGAZIN OKO na RTS1 u petak, 10.06.2011. pod nazivom “Kad internet progovori”. Emisija se može pogledati na www.rts.rs na stranici “Emisije/Oko/Kad internet progovori”.

U emisiji je premijerno prezentovana demo aplikacija telefonskog razgovora čovek-mašina, dvosmerna govorna komunikacija bazirana na automatskom prepoznavanju govora i sintezi govora iz teksta. Ovo možete i sami probati na našem sajtu kao i sajtu projekta www.alfanum.ftn.uns.ac.rs (stranica Demo).  Možete istu rečenicu poslušati i preko dugmeta “Izgovor” na sajtu translate.google.com da vidite kako tamo zvuči.