Citaj mi

Uspešno je završen projekat koji obuhvata razvoj sistema za automatsko prepoznavanje govora (Automatic Speech Recognition - ASR) za diktiranje medicinskih nalaza za potrebe PIO Fonda u prvom stepenu, u cilju unapređenja rada svih lekara veštaka pri davanju nalaza, mišljenja i ocena o postojanju medicinskih činjenica, kao i uzroku i datumu njihovog nastanka.


Sistem za automatsko prepoznavanje govora omogućava da se ulazni podaci u vidu zvučnog zapisa konvertuju u odgovarajući tekstualni zapis u realnom vremenu i mogu jednostavno da se integrišu u postojeće sisteme i aplikacije koje su već u upotrebi, uz minimalan nivo potrebne obuke korisnika. Sistem je u potpunosti prilagođen medicinskom rečniku i modelu jezika i ima mogućnost manuelne korekcije od strane korisnika.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204