Citaj mi

Održana četvrta međunarodna konferencija o asistivnim tehnologijama i komunikaciji ASTEK 2022 od 04.11.2022. do 05.11.2022.

Članovi našeg tima su aktivno učestvovali u radu konferencije.

http://www.astek.rs/index.php

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204