Razvoj saradnje na tržištu Hrvatske


Citaj mi

AlfaNum  na 17. Call centar konferenciji u organizaciji Hrvatske call centar udruge

 

Svečana večera hrvatske sekcije IEEE sa dodelom Nagrada u organizasiji FER-a.