Saradnja između UIS i Alfanuma


Citaj mi

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Dejan Bokonjić i direktor kompanije AlfaNum - govorne tehnologije iz Novog Sada Darko Pekar potpisali su 18.09.2014. opšti sporazum o saradnji između ove dve institucije.

Objavljeno 18.09.2014