AlfaNum u poseti Narodnoj biblioteci Srbije


Citaj mi


U Narodnoj Biblioteci Srbije nalazi se Centar za slepe i slabovide koji je opremljen softverima za čitanje teksta na srpskom jezuku - AnReaderima. Na sastanku između predstavnika NBS i AlfaNum-a dogovoreni su pravci dalje saradnje u okviru odeljenja za razvoj digitalne biblioteke i mikrografiju.

Objavljeno 02.04.2014