"AlfaNum SpeechTech Event 2013"


Citaj mi

Predstavljeni su novi proizvodi na bazi govornih tehnologija kao što su:

  1. Voice Assistant - personalna aplikacija za mobilne telefone (uskoro će biti dostupna na Android Play Store)
  2. Voice Dial - aplikacija koja olakšava i obogaćuje mogućnosti pozivanja zaposlenih u nekoj kompaniji
  3. Audiomemo Registrofon - sistem za snimanje telefonskih razgovora i drugih audio signala
  4. Advertising Monitor i Word Spotter - aplikacije za pretraživanje audio snimaka
  5. Pored aplikacija sintetizatora govora iz teksta na srpskom (ozvučeni sajtovi, aplikacije na mobilnom telefonu, ... ) premijerno je demonstrirana i nova AlfaNumova sinteza govora na hrvatskom jeziku
  6. Aplikacije u pametnim kućama, nove aplikacije za osobe sa invaliditetom, razne vrste govornih automata, itd...

 

Zainteresovani mogu da pogledaju prezentacije i sagledaju dostignute mogućnosti primena:

  1. "Svetski trendovi u razvoju govornih tehnologija" - Darko Pekar, AlfaNum Novi Sad (1,1MB)
  2. "Primene govornih tehnologija u svakodnevnom životu" - Vlado Delić, FTN i AlfaNum Novi Sad (12,2MB)
  3. "Primene govornih tehnologija u poslovnom okruženju" - Darko Pekar, AlfaNum Novi Sad (2MB)
  4. "Audiomemo Registrofon" - Marko Ćorić, AlfaNum Novi Sad (1,7MB)