Uspešno završen sistem za automatsko prepoznavanje govora za diktiranje medicinskih nalaza

Grčka kompanija MLS Innovation Inc,Thessaloniki je pre dve godine krenula u saradnju sa našim timom i rezultati su vrlo zanimljivi.

Uspešno realizovana aplikacija koja koristi srpsku sintezu za Android OS Alfanum TTS Danicu na pametnim telefonima

Prvi put se najnoviji AlfaNumov sintetizator Danica 5.0 koji je baziran na neuronskim mrežama koristi za pretvaranje teksta u govor na jednom sajtu i veoma je značajno što je to baš sajt Vlade Republike Srbije. U isto vreme promovišu se najnovija dostignuća srpske nauke i omogućava ravnopravno informisanje za lica sa raznim oblicima invaliditeta.