Najnoviji AlfaNumov sintetizator Danica na sajtu Vlade RS

Prvi put se najnoviji AlfaNumov sintetizator Danica 5.0 koji je baziran na neuronskim mrežama koristi za pretvaranje teksta u govor na jednom sajtu i veoma je značajno što je to baš sajt Vlade Republike Srbije. U isto vreme promovišu se najnovija dostignuća srpske nauke i omogućava ravnopravno informisanje za lica sa raznim oblicima invaliditeta.

Opširnije...

Nagrađena aplikacija AVA

Na konkursu Saveza inženjera i tehničara Srbije pod nazivom “Stazama Nikole Tesle”, nagradu za drugoplasiranu inovativnu ideju za novi proizvod ili uslugu dobio je mladi naučnik dr Branislav Popović (32) za projekat “Govorni asistent - aplikacija za srpski i druge južnoslovenske jezike”.

Opširnije...

Postignuti značajni rezultati u oblasti konverzije govora i promene stila govora

Postignuti značajni rezultati u oblasti konverzije govora i promene stila govora

Opširnije...